Kolonie górskie

Organizacja obozów górskich:

  • Posiadam wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych w Urzędzie Marszałkowskim województwa pomorskiego.
  • Obozy zgłaszane są w Gdańskim Kuratorium Oświaty.
  • Kadrę obozową stanowi: przewodnik górski oraz opiekunowie z bardzo dużym doświadczeniem górskim oraz medycznym.
  • miejscem obozów są góry w Polsce oraz w krajach sąsiadujących z Polską (głównie Niemcy, Czechy, Słowacja i Ukraina).
  • Program obozów jest zoptymalizowany w kierunku maksymalnej eksploracji terenów górskich, w związku z czym dzieci i młodzież poznaje w bardzo szerokim zakresie środowisko górskie.
  • Noclegi organizowane są najczęściej w schroniskach górskich lub PTSM-ach, co jeszcze bardziej podkreśla górski charakter wypoczynku.
  • Podczas obozów organizowane są warsztaty z obsługi specjalistycznego sprzętu górskiego oraz prelekcje z ratownikami GOPR lub TOPR na temat bezpiecznego przemieszczania się w górach.
  • W zależności od zapotrzebowania, zainteresowania oraz sprawności grupy w program obozów wplatane są zajęcia na drogach typu via ferrata, zajęcia ze wspinaczki skalnej lub na ściance wspinaczkowej pod okiem instruktorów wspinaczki.

Zapraszam zainteresowane osoby do kontaktu oraz do obejrzenia galerii zdjęć ze zorganizowanych przeze mnie obozów górskich.

Galeria